Xe đạp điện Takumi

Xe điện 133M Takumi Neo 20A
Xe điện 133M Takumi Neo 20A
10,990,000₫ 10,990,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện 133M9 Takumi Neo
133M9 Takumi Neo
11,500,000₫ 11,000,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện 133M8 Takumi Neo
133M8 Takumi Neo
11,000,000₫ 11,000,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện 133M6 Takumi Neo
133M6 Takumi Neo
11,500,000₫ 11,500,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện 133M5 Takumi Neo
133M5 Takumi Neo
10,990,000₫ 10,490,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện 133M4 Takumi Neo
133M4 Takumi Neo
10,500,000₫ 10,100,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện 133M3 Takumi Neo
133M3 Takumi Neo
9,990,000₫ 9,990,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện 133M2 Takumi Neo
133M2 Takumi Neo
9,500,000₫ 9,300,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện 133M1 Takumi Neo
133M1 Takumi Neo
8,990,000₫ 8,790,000₫
Trả góp .%


Địa chỉ các Showroom