Phụ tùng xe điện

Khung yên xe Jvc G5
Khung yên xe Jvc G5
384,000₫ 300,000₫
Cốp xe điện Osakar One A
Cốp xe điện Osakar One A
448,000₫ 350,000₫
Cảng sau xe điện K1
Cảng sau xe điện K1
450,000₫ 450,000₫
Bọc da yên xe điện K1
Bọc da yên xe điện K1
70,000₫ 70,000₫
Thảm chân xe điện K1
Thảm chân xe điện K1
100,000₫ 100,000₫
Yên sau xe điện K1
Yên sau xe điện K1
180,000₫ 180,000₫
Rổ sắt xe đạp điện K1
Rổ sắt xe đạp điện K1
180,000₫ 180,000₫
Đèn Demi xe máy điện Roma
Đèn Demi xe máy điện Roma
400,000₫ 400,000₫
Chỉ viền xe máy điện Osakar Nispa
Chỉ viền xe máy điện Osakar Nispa
150,000₫ 150,000₫
Trả góp .%
Bộ nhựa xe máy điện Osakar Vera
Bộ nhựa xe máy điện Osakar Vera
1,935,000₫ 1,935,000₫
Bộ nhựa xe điện Draca A10
Bộ nhựa xe điện Draca A10
1,144,000₫ 950,000₫
Vè sau xe đạp điện AVA Z6
Vè sau xe đạp điện AVA Z6
65,000₫ 150,000₫
Chảng 3 xe điện Cap A 32mm
Chảng 3 xe điện Cap A 32mm
506,000₫ 400,000₫
Sạc xe điên Yadea Igo 48v-2a
Sạc xe điên Yadea Igo 48v-2a
700,000₫ 595,000₫
Dè sau xe điện AVA Z8
Dè sau xe điện AVA Z8
165,000₫ 165,000₫
Động cơ Aimia Neo 240W
Động cơ Aimia Neo 240W
1,250,000₫ 1,250,000₫
Hộp bình chữ T s
Hộp bình chữ T s
177,000₫ 160,000₫
Gọng dè xe điện M133
Gọng dè xe điện M133
34,000₫ 30,000₫
Bộ chế giò đạp M133
Bộ chế giò đạp M133
562,000₫ 450,000₫
Pottang yên xe đạp điện
Pottang yên xe đạp điện
137,000₫ 120,000₫
Yên sau xe điện Jvc G10
Yên sau xe điện Jvc G10
153,000₫ 120,000₫
Sạc xe đạp điện pega
Sạc xe đạp điện pega
500,000₫ 500,000₫
Bộ khoá xe điện Jvc G5
Bộ khoá xe điện Jvc G5
216,000₫ 175,000₫


Địa chỉ các Showroom